Kickis visslor

Kickis visslor

Visselkommando är en självklarhet när man jobbar med vallhund. Hunden har på långt avstånd mycket lättare att skilja de olika kommandona åt om de visslas. De flesta kommando brukar man ha i både vissel- och röstversion. Man kan använda busvissling med eller utan fingrar men vanligare är att man skaffar en vallhundspipa. Nedan följer några exempel på Kickis visselkommando samt vad de betyder.

 

 

 

 

 

Höger eller motsols. Röstkommando ”away”.

Vänster eller medsols. Röstkommando ”come bye”.

Framåt. Röstkommando ”get up”.

Stanna. Röstkommando ”stand”.

Växla ner en växel i tempo.

Stanna upp, känn efter.

That’ll do. Det räcker, kom till mig.