jerry9Vallningskurser lördag 23/1 och söndag 24/1

Vallningskurs grundläggande.
Vi går igenom grundläggande vallning och grunderna för delning och fålla.
Instruktör Jörgen Olsson, Strömsholm
Kl 10-13, kostnad 500:-, max 4 deltagare per dag

Anmäl dig till Jörgen, 0704106262, eller Kicki, 0707695706.